2:a månaden med solceller

Inlagt av lasse tis, 09/06/2022 - 07:20

Om juni och juli innebar lägre elförbrukning och därigenom lägre elkostnader än tidigare (inte säkert med de priser som är nu) så var augusti den första månaden där solpanalerna gav ordentlig avkastning. Med elpriser som dagtid ligger på 4-7 kronor när solen lyser så går det att tjäna pengar på solpanelerna. I augusti sålde jag el för ca 2500 kr vilket täckte upp eon:s fasta kostnader och gav mig ca 1600 kr tillgodo på nästa elräkning.

Det märks dock redan nu att solelstillverkningen kommer igång senare på dagen. I juni/juli kunde produktionen starta ordentligt kl 06.00 på morgonen och nu i augusti/september får vi vänta till ca 09.00 innan solen orkar upp. Än så länge orkar ett fulladdat batteri på eftermiddagen med fram till produktionen börjar igen, men snart  blir vi nog elkonsumeter igen vissa tider på dygnet.